Pakalpojumi

Firma “NikoDim” piedāvā apmācītu, ekipētu un sertificētu apsargu (apsargus) kuram, nepieciešamības gadījumā ir spēka atbalsts (izbrauc bruņota un ekipēta (aprīkota) mobila grupa).

Кlasiskā apsarga rīcība:
- nodrošināt cilvēku un transporta caurlaižu režīma kontroli apsargājamā teritorijā;
- novērošana monitoros, kas notiek apsargājamajā objektā, aprīkotā ar video novērošanas kamerām;
- sabiedriskās kārtības sargāšana;
- likumpārkāpēju aizturēšana, nepieciešamības gadījumā policijas darbinieku izsaukšana un sadarbība;
- apsargājamās teritorijas apgaita;
- citi konkrēti uzdevumi, atkarībā no apsargājamā objekta individuālajām vajadzībām.

Apsarga tiešie pienākumi konkretā postenī tiek atspoguļoti attiecīgā darba instrukcijā, kuru apstiprina Pasūtītājs un Izpildītājs.